Statut Przedszkola nr 429

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci w  Przedszkola nr 429

 

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw  Przedszkola nr 429

 

Procedura zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom  Przedszkola nr 429

 

Procedura kontaktów z Rodzicami  w Przedszkolu nr 429

 

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem  Przedszkola nr 429

 

Procedura kierowania dziecka na zajęcia logopedyczne w Przedszkolu nr 429

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu nr 429

 

Procedura postępowania w przypadku agresywnych zachowań w Przedszkolu nr 429

 

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia choroby zakaźnej w Przedszkolu nr 429

 

Procedura łączenia grup w Przedszkolu nr 429

 

Procedura obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w Przedszkolu nr 429

 

Procedura postępowania w przypadku wtargnięcia napastnika do Przedszkola nr 429

 

Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia podłożeniem ładunku wybuchowego w Przedszkolu nr 429

 

Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pegagogicznej w Przedszkolu nr 429

 

Regulamin organizacji wycieczek i spacerów w Przedszkolu nr 429

 

Procedura monitorowania realizacji podstawy programowej w Przedszkolu nr 429

 

Regulamin korzystania z wyżywienia w Przedszkolu nr 429

 

 Podstawa programowa

 

Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19

 

Aneks nr 1- Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  w Przedszkolu nr 429

 

Aneks nr 2- Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  w Przedszkolu nr 429

 

Procedura dotycząca utrzymywania czystości w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

 

Procedura stosowania zasad higieny w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

 

Procedura korzystania z placu zabaw  w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

 

Aneks nr 1- Procedura korzystania z placu zabaw  w okresie pandemii COVID-19 w Przedszkolu nr 429

 

evernet 2021.     
Font Resize
KOLOR