leafs.png
snail1

Rekrutacja

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLi NA ROK SZKOLNY  2023/2024

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024

Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA NR 429 W OKRESIE WAKACYJNYM

Przedszkole w okresie od 3 lipca do 21 lipca 2023 r. będzie otwarte na zasadach całorocznych.
Przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych  w terminie 24 lipca 2023 r. – 31 sierpnia 2023 r. (przedszkole będzie zamknięte dla dzieci).
Szczegóły dotyczące potwierdzenia pobytu (zgłoszenia) dzieci w przedszkolu ukażą się w późniejszym terminie.
Więcej informacji na stronie internetowej Biura Edukacji:

PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

26 kwietnia br. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.


Procedura odwoławcza od  8 maja – 23 maja br.

W terminie 3 dni od dnia opublikowania list dzieci przyjętych i nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
W terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

Skip to content