leafs.png
snail1

Ramowy rozkład dnia

  • 3 i 4 latki
  • 5 i 6 latki
7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi.
8.00 – 8.15 Zabawy z całą grupą.
Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, usprawnianie narządów mowy, rozmowy kierowane z nauczycielem.
8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, mycie zębów.
9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne.
Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
9.30 – 10.00 Aktywność zabawowa przy niewielkim udziale nauczycielki.
10.30 – 10.45 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia do ogrodu.
10.45 – 11.45 Pobyt na powietrzu.
Korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.
11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 14.30 Odpoczynek poobiedni
14.30 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku.
Podwieczorek
15.00 – 17.30
Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.
Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi.
Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.
7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi.
8.20 – 8.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, usprawnianie narządów mowy,rozmowy kierowane z nauczycielem
8.30 – 9.00 Śniadanie.
Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne. Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
10.00 – 10.15 Zdrowa przekąska
10.30 – 11.45 Aktywność dzieci w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela.
Zabawy i zajęcia ruchowe, umuzykalniające, zabawy tematyczne. Zajęcia dodatkowe.
11.45 – 12.00
Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne.
12.00 – 12.30 Obiad
12.30 – 13.00 Odpoczynek poobiedni. Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.
13.00 – 14.15 Pobyt na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.
14.15 – 14.30
Powrót z ogrodu, przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.
14.30 – 15.00 Podwieczorek.
15.00 – 17.30 Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.
Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.
Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi.
Zajęcia dodatkowe.
Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content