leafs.png
snail1

Ramowy rozkład dnia

  • 3 i 4 latki
  • 5 i 6 latki
7.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi. 8.00 – 8.15 Zabawy z całą grupą. Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, usprawnianie narządów mowy, rozmowy kierowane z nauczycielem. 8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania. Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne. 8.30 – 9.00 Śniadanie. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, mycie zębów. 9.00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne. Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 9.30 – 10.00 Aktywność zabawowa przy niewielkim udziale nauczycielki. 10.30 – 10.45 Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia do ogrodu. 10.45 – 11.45 Pobyt na powietrzu. Korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. 12.00 – 12.30 Obiad 12.30 – 14.30 Odpoczynek poobiedni 14.30 – 15.00 Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek 15.00 – 17.30 Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.
7.00 – 8.20 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi. 8.20 – 8.30 Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne, usprawnianie narządów mowy,rozmowy kierowane z nauczycielem 8.30 – 9.00 Śniadanie. Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku. 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne. Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 10.00 – 10.15 Zdrowa przekąska 10.30 – 11.45 Aktywność dzieci w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela. Zabawy i zajęcia ruchowe, umuzykalniające, zabawy tematyczne. Zajęcia dodatkowe. 11.45 – 12.00 Przygotowanie do obiadu. Czynności higieniczne. 12.00 – 12.30 Obiad 12.30 – 13.00 Odpoczynek poobiedni. Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze. 13.00 – 14.15 Pobyt na świeżym powietrzu. Prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela. 14.15 – 14.30 Powrót z ogrodu, przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne. 14.30 – 15.00 Podwieczorek. 15.00 – 17.30 Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela. Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze. Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi. Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.
Skip to content