leafs.png
snail1

Rada rodziców

Działalność dydaktyczno-wychowawczą wspomaga Rada Rodziców. Skrzynka e-mail: radarodzicow429@gmail.com

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący- Piotr Kamiński (gr. IV Niedźwiadki) Zastępca przewodniczącego- Marcin Bucholc (gr. II Pszczółki i gr. III Motylki) Skarbnik- Aleksandra Budzyńska (gr. I Jeżyki) Sekretarz- Magdalena Iwanicka-Kapusta (gr. III Żuczki)

Komisja Rewizyjna – Monika Maciejewska (gr. III Motylki)

                                      Danuta Łukaszewska (gr VII Liski)

 

WPAŁTY NA RADĘ RODZICÓW 

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 WPŁATY PROSIMY PRZEKAZYWAĆ NA KONTO :

ALEKSANDRA BUDZYŃSKA, BANK MILLENIUM S.A. 

35 1160 2202 0000 0004 7518 9109 

W TYTULE PRZELEWU PROSIMY WPISAĆ :

IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA/ DZIECI , NUMER LUB NAZWĘ GRUPY 

Skip to content