leafs.png
snail1

Rada rodziców

Działalność dydaktyczno-wychowawczą wspomaga Rada Rodziców.
Skrzynka e-mail:
radarodzicow429@gmail.com

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022
Przewodniczący- Joanna Laszuk
Zastępca- Edyta Grudzińska
Skarbnik- Piotr Kamiński
Sekretarz- Katarzyna Kowalczuk

Skip to content