leafs.png
snail1

Rada rodziców

Działalność dydaktyczno-wychowawczą wspomaga Rada Rodziców.
Skrzynka e-mail:
radarodzicow429@gmail.com

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023
Przewodniczący- Joanna Laszuk
Zastępca- Magdalena Szymczyk
Skarbnik- Piotr Kamiński
Sekretarz- Hubert Sołtys

Skip to content