REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY  2021/2022

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

HARMONOGRAM REKRUTACJI


Zasady i kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZASADY I KRYTRIA REKRUTACJI

KRYTERIUM DOCHODOWE


Adres elektronicznego systemu rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

https://warszawa-przedszkola.pzo.edu.pl/formico-parents/main!execute.action


Szczegółowe informacje odnośnie rekrutacji znajdują się na stronie Biura Edukacji

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki


Wypełnione wnioski wraz z załącznikami przyjmowane będą w sekretariacie :

Poniedziałek     8:00 – 16:00

Wtorek                8:00 – 16:00

Środa                   9:00 – 17:00

Czwartek           8:00 – 16:00

Piątek                 7:00 – 15:00


DYŻUR WAKACYJNY W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA NR 429 W OKRESIE WAKACYJNYM

Przerwa w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych  w terminie 1 – 20 lipca 2021 r. (przedszkole będzie zamknięte dla dzieci).

Przedszkole w okresie od 21 lipca do 31 sierpnia 2021 r. będzie otwarte na zasadach całorocznych.

Szczegóły dotyczące potwierdzenia pobytu (zgłoszenia) dzieci w przedszkolu ukażą się w późniejszym terminie.

Więcej informacji na stronie internetowej: Biura Edukacji

 

 


PUBLIKACJA LIST DZIECI PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH ORAZ POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE

We wtorek 4 maja br. zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się we wtorek 4 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6–9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka.
2. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów.
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

evernet 2021.     
Font Resize
KOLOR