Drodzy Rodzice!

Informujemy, że od dnia 05.03.2024r. o godz. 13:00 Miasto Stołeczne Warszawa rozpoczyna rekrutację do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych https://edukacja.um.warszawa.pl/zasady-rekrutacji

Kryteria rekrutacji https://edukacja.um.warszawa.pl/kryteria-rekrutacji

Adres elektronicznego systemu rekrutacji https://rekrutacje-warszawa.pzo.edu.pl/formico-public/

Wnioski podpisane profilem zaufanym i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru

Dokumenty możecie Państwo składać osobiście  w godzinach 8:00-16:00 , natomiast w dniach 07.03.2024r. oraz 14.03.2024r. w godzinach 8:00-17:00

Rejestracja wniosków w systemie możliwa jest od 05.03.2024r. od godz. 13:00 do 20.03.2024r. do godz. 20:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
Wniosek podpisany elektronicznie i dokumenty/oświadczenia potwierdzające kryteria rodzice przekazują za pośrednictwem elektronicznego systemu rekrutacji lub wersję papierową wniosku wraz z załącznikami składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru.

WAŻNE

Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata, należy złożyć w każdym przedszkolu i szkole wskazanej na liście preferencji, w której wybrano oddziały integracyjne.

Kopię decyzji dyrektora szkoły podstawowej o odroczeniu obowiązku szkolnego, poświadczoną za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata,  należy złożyć w przedszkolu/szkole wskazanej na pierwszej pozycji na liście preferencji.

Publikacja list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25.04.2024r. godz. 13:00

Potwierdzenie woli zapisu dziecka od 25.04.2024r.od godz. 13:00 do  08.05.2024r. godz. 10:00

Publikacja dzieci przyjętych i nieprzyjętych 09.05.2024r. godz. 13:00