Nauczyciel – stażysta. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Kontynuuje studia magisterskie z zakresu Pedagogiki o specjalności Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka. Jest nauczycielem, który obserwuje dzieci i wspiera ich rozwój. Uczy dzieci szacunku do drugiego człowieka i traktuje każde dziecko w taki sam sposób. Praca z dziećmi jest dla niej ważna, kształtuje ją jako człowieka. W pracy najczęściej wykorzystuje muzykę oraz bajki terapeutyczne, których znaczenie poznała pisząc pracę licencjacką.

Nasza kadra

Edyta Machnicka

Nauczyciel

Nauczyciel – stażysta. Ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie o specjalności Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją włączającą. Kontynuuje studia magisterskie z zakresu Pedagogiki o specjalności Pedagogika szkolna ze wspomaganiem rozwoju dziecka. Jest nauczycielem, który obserwuje dzieci i wspiera ich rozwój. Uczy dzieci szacunku do drugiego człowieka i traktuje każde dziecko w taki sam sposób. Praca z dziećmi jest dla niej ważna, kształtuje ją jako człowieka. W pracy najczęściej wykorzystuje muzykę oraz bajki terapeutyczne, których znaczenie poznała pisząc pracę licencjacką.

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR