Nauczyciel mianowany. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia na kierunkach „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” oraz „Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna”. W swojej pracy z dziećmi stosuje wiele metod wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Pracując w przedszkolu montessoriańskim zdobyła doświadczenie w pracy metodą Marii Montessori, której elementy wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi. Uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach stale podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca własny warsztat pracy. W życiu zawodowym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka: „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”. W wolnym czasie lubi odpoczywać razem z rodziną w otoczeniu przyrody.

Nasza kadra

Małgorzata Polak

Kilka słów ...

Nauczyciel mianowany. Absolwentka Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Ukończyła studia na kierunkach „Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza” oraz „Pedagogika przedszkolna
i wczesnoszkolna”. W swojej pracy z dziećmi stosuje wiele metod wspomagających wszechstronny rozwój dziecka. Pracując w przedszkolu montessoriańskim zdobyła doświadczenie w pracy metodą Marii Montessori, której elementy wykorzystuje w codziennej pracy z dziećmi. Uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach stale podnosi swoje kwalifikacje i wzbogaca własny warsztat pracy. W życiu zawodowym stara się podążać za słowami Janusza Korczaka: „Aby zrozumieć dziecko i jego świat, trzeba na ten świat spojrzeć jego oczyma i z jego perspektywy”. W wolnym czasie lubi odpoczywać razem z rodziną w otoczeniu przyrody.

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR