leafs.png
snail1

Moja droga do przedszkola.

W tym tygodniu rozmawiamy o bezpieczeństwie. Aby utrwalić zdobyta podczas zajęć wiedzę wybraliśmy się na spacer wokół przedszkola. Mówiliśmy o tym, jak należy się zachowywać przechodząc przez jezdnię, omawialiśmy niektóre znaki drogowe, widzieliśmy szkołę, gabinet stomatologiczny, przychodnię, sklepy i restauracje a nawet gabinet weterynaryjny, w którym dzielnie czakał na wizytę pies. To był bardzo pouczający
Skip to content