Ramowy rozkład dnia

 • 7.00 - 8.00
  Schodzenie się dzieci do przedszkola.
  Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci; praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi.
 • 8.00- 8.15
  Zabawy z całą grupą.
  Zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, usprawnianie narządów mowy, rozmowy kierowane z nauczycielem.
 • 8.15 – 8.30
  Przygotowanie do śniadania.
  Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne.
 • 8.30 – 9.00
  Śniadanie.
  Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku, mycie zębów.
 • 9.00 – 9.30
  Zajęcia dydaktyczne.
  Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • 9.30 – 10.00
  Przygotowanie do II śniadania.
  Czynności porządkowe w sali po skończonych zajęciach dydaktycznych, czynności higieniczne. II śniadanie.
 • 10.00 – 10.30
  Aktywność zabawowa przy niewielkim udziale nauczycielki.
 • 10.30 – 10.45
  Czynności samoobsługowe przygotowujące do wyjścia do ogrodu.
 • 10.45 – 12.00
  Pobyt na powietrzu.
  Korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.
 • 12.00 – 13.00
  Przygotowanie do obiadu. Obiad.
 • 13.00 – 14.30
  Odpoczynek poobiedni.
  Słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela.
 • 14.30 – 15.00
  Przygotowanie do podwieczorku.
  Podwieczorek
 • 15.00 – 17.30
  Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.
  Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.
  Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi.
  Zajęcia dodatkowe. Rozchodzenie się dzieci.
 • 7.00 – 8.00
  Schodzenie się dzieci do przedszkola.
  Gry i zabawy stolikowe, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci;
  praca indywidualna z dziećmi wymagającymi wsparcia i z dziećmi zdolnymi.
 • 8.00- 8.15
  Zabawy z całą grupą.
  Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
 • 8.15 – 8.30
  Przygotowanie do śniadania.
  Czynności porządkowe w sali, czynności higieniczne.
 • 8.30 – 9.00
  Śniadanie.
  Kształtowanie umiejętności kulturalnego spożywania posiłku.
 • 9.00 – 10.00
  Zajęcia dydaktyczne. Planowane sytuacje edukacyjne z całą grupą 
w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
 • 10.00 – 10.15
  Przygotowanie do II śniadania. Czynności porządkowe w sali po skończonych zajęciach dydaktycznych, czynności higieniczne. II śniadanie.
 • 10.15 – 12.15
  Aktywność dzieci w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela.
  Zabawy i zajęcia ruchowe, umuzykalniające, zabawy tematyczne. Zajęcia dodatkowe (język angielski, rytmika, gimnastyka).
 • 12.15– 12.30
  Przygotowanie do obiadu.
  Czynności higieniczne.
 • 12.30 – 13.00
  Obiad
 • 13.00 – 13.30
  Czynności higieniczne, mycie zębów.
  Odpoczynek poobiedni.
 • 13.30 – 14.30
  Pobyt na świeżym powietrzu. Korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, spacer, zabawy ruchowe inspirowane przez nauczyciela.
 • 14.30 – 15.00
  Powrót z ogrodu, przygotowanie do podwieczorku. Czynności higieniczne.
 • 15.00- 15.30
  Podwieczorek
 • 15.30 – 17.30
  Zabawy dowolne i organizowane przez nauczyciela.
  Aktywność odpowiadająca zainteresowaniom dzieci, zabawy w kole, zabawy konstrukcyjne, badawcze.
  Praca z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, praca z dziećmi zdolnymi.
  Zajęcia dodatkowe.
  Rozchodzenie się dzieci.
evernet 2021.     
Font Resize
KOLOR