W naszym Przedszkolu pracujemy w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego oraz następujące programy:

 1. Program wychowania przedszkolnego „ Plac Zabaw” WSIP

 2. Program wychowania przedszkolnego „ Od zabawy do nauki” NOWA ERA

 3. Program wychowania przedszkolnego „Ola i Ada” MAC.

 

Programy edukacyjne realizowane przez nauczycieli w  Przedszkolu nr 429:

PROJEKTY:

 1. „Podróże Jeża ze Zgierza – czyli: dzieci – Jeża zapraszają – wspólnie Polskę poznają!” – ogólnopolski projekt edukacyjny

 2. „Magiczna moc bajek” – międzynarodowy projekt czytelniczy

 3. ,,Moje zdrowie – moja siła, wielka moc”- ogólnopolski projekt z zakresu edukacji prozdrowotnej i profilaktyki uzależnień

 4. „Mały miś w świecie wielkiej literatury”

 5. „Jestem ślimaczkiem” – ogólnopolska akcja na rzecz osób z wadą słuchu

INNOWACJE:

 1. „Język giętki i wielkie serce czyli żyrafa uczy właściwej komunikacji i porozumiewania się” – innowacja wychowawcza

 2. „Sensoryczna podróż” – innowacja pedagogiczna

 3. „MAMO, TATO, ŁADNIE MÓWIĘ” – innowacja logopedyczno-dydaktyczna

 4. „Kraina małego Einsteina” – innowacja programowo – metodyczna

PROGRAMY:

 1. „Więcej wiem – mniej choruję” – program profilaktyki chorób zakaźnych pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 2. „Czyste Powietrze Wokół Nas” – program edukacji antytytoniowej pod patronatem Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 3. „Mamo, tato, wolę wodę” – ogólnopolski program promujący prawidłowe nawyki żywieniowe

 4. „ Zabawy sensoryczne w Przedszkolu”.

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR