Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filologii i Pedagogiki o specjalizacji Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Mama dwuletniej córeczki, osoba podchodząca do swojej pracy z poświęceniem, odpowiedzialnością i prawdziwą radością. Jest łagodną, ale stanowczą nauczycielką.

Nasza kadra

Aleksandra P

Kilka słów ...

Absolwentka studiów magisterskich Wydziału Filologii i Pedagogiki o specjalizacji Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna. Mama dwuletniej córeczki, osoba podchodząca do swojej pracy z poświęceniem, odpowiedzialnością i prawdziwą radością. Jest łagodną, ale stanowczą nauczycielką.

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR