Absolwentka pedagogiki na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, oraz Pedagogika Opiekuńczo -Wychowawcza. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Inspirację czerpie z literatury pedagogicznej, szkoleń, a przede wszystkim z codziennej pracy z dziećmi, która jest dla niej najważniejszym doświadczeniem. W pracy kieruje się przekonaniem, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne -każde wnosi do pracy mnóstwo radości. Stawia sobie za cel poznanie małych wychowanków i ukierunkowanie pracy na ich indywidualne potrzeby pamiętając, że dzieciństwo to beztroski czas – czas najpiękniejszych wspomnień!  Dlatego radość i uśmiech na twarzy dziecka jest nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowywanie przedszkolaków”. Podziwia dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Uważa iż dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my – dorośli. Książkowym przykładem na to jest opisana w „Małym Księciu” interpretacja rysunku. W oczach dzieci był to wąż, który połknął słonia, a dorośli widzieli tylko zwykły kapelusz. Wychodzi z założenia, że od dzieci możemy się wiele nauczyć.
W czasie wolnym uwielbia wypady poza miasto oraz  gry planszowe .
W życiu kieruję się mottem: Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swej drodze.

Nasza kadra

Agnieszka Lubryczyńska

Kilka słów...

Absolwentka pedagogiki na Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie o specjalności Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna, oraz Pedagogika Opiekuńczo -Wychowawcza. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Inspirację czerpie z literatury pedagogicznej, szkoleń, a przede wszystkim z codziennej pracy z dziećmi, która jest dla niej najważniejszym doświadczeniem. W pracy kieruje się przekonaniem, że każde dziecko jest wyjątkowe i niepowtarzalne -każde wnosi do pracy mnóstwo radości. Stawia sobie za cel poznanie małych wychowanków i ukierunkowanie pracy na ich indywidualne potrzeby pamiętając, że dzieciństwo to beztroski czas – czas najpiękniejszych wspomnień!  Dlatego radość i uśmiech na twarzy dziecka jest nagrodą za serce wkładane w nauczanie i wychowywanie przedszkolaków”. Podziwia dzieci za ich szczerość oraz spontaniczność. Uważa iż dzieci patrzą na świat „głębiej” niż my – dorośli. Książkowym przykładem na to jest opisana w „Małym Księciu” interpretacja rysunku. W oczach dzieci był to wąż, który połknął słonia, a dorośli widzieli tylko zwykły kapelusz. Wychodzi z założenia, że od dzieci możemy się wiele nauczyć.
W czasie wolnym uwielbia wypady poza miasto oraz  gry planszowe .
W życiu kieruję się mottem: Bądź takim człowiekiem, jakiego sam chciałbyś spotkać na swej drodze.

Copyright © 2017. All rights reserved.     
Font Resize
KOLOR